Richard Henkes

Blahoslavený kněz a mučedník
Richard Henkes SAC

zjistit více

Kdo byl Richard Henkes?

Richard Henkes je jednou z osobností, které hájily křesťanské pojetí člověka proti ideologii nacismu. Poté, co se národní socialisté chopili moci, byl tento pallotinský kněz kvůli svým kritickým výrokům stále častěji v pozornosti gestapa. Jako učitel, exercitátor a kněz zaujal Richard Henkes nekompromisní postoj k protikřesťanské propagandě. Podílel se na rozšiřování encykliky „S horoucí starostí“ a textů kázání münsterského biskupa Clemense Augusta Grafa von Galena kritizujícího režim za program tzv. eutanazie. Richard Henkes hovořil otevřeně o tom, co se ostatní už báli vyslovit. Několikrát na něj přišlo udání, až byl 8. dubna 1943 zatčen a později deportován do koncentračního tábora Dachau.

Když koncem roku 1944 vypukla v táboře tyfová epidemie, přihlásil se jako dobrovolník k péči o nemocné. Přitom se nakazil a zemřel 22. února 1945 jen několik týdnů před osvobozením tábora. Dne 15. září 2019 byl Richard Henkes v limburské katedrále blahořečený jako mučedník lásky.

Mou nejsilnější stránkou je obětující se vydanost z lásky. Chci se stát především knězem, který se obětuje a pomáhá nést druhým jejich kříž.

Více o životě

Blahořečení

Mučedník lidskosti

Jednalo se o první blahořečení v dějinách limburské katedrály. Konalo se 15. září 2019. Stovky přítomných, z nichž mnozí přijeli z Polska a České republiky, se zúčastnili slavnosti, které předsedal římský kuriální kardinál Kurt Koch.

Více k blahořečení

I když mě
pravda zničí

Pater Richard Henkes v koncentračním táboře Dachau – grafický dokument

Ilustrátorský tým Volker Schlecht a Alexandra Kardinar tvořící pod uměleckým jménem „Drushba Pankow“ vypráví formou grafického dokumentu působivě příběh života pallotinského kněze Richarda Henkese. Na základě historických událostí a dochovaných dopisů Richarda Henkese dokumentují ilustrace téměř filmově jeho cestu k mučednictví z lásky k druhým. Volker Schlecht vytvořil storyboard grafického dokumentu a Alexandra Kardinar barevnou koncepci. Fiktivní postavy vypravěče a jeho ženy se opírají o reálné svědectví a tvoří rámec děje. Vypravěčovy vzpomínky na události v koncentračním táboře, a tedy i na Richarda Henkese, probudí medializovaný osvětimský proces, a tím uvede děj příběhu. V několika flešbecích rozhovoru fiktivního vypravěče s Richardem Henkesem jsou tematizovány různé etapy života kněze:

Henkesova péče o nemocného spolubratra Franze Xavera Salzhubera, jeho vojenská služba za první světové války, krizové období v semináři, působení ve Frankensteinu a Branitzu, zatčení, a nakonec pobyt v koncentračním táboře Dachau až do jeho smrti. Obrazový dokument původně vydaný v němčině vyšel také v českém překladu.

Obrazový dokument „I když mě pravda zničí“ obdržel již několik ocenění: získal třetí místo v kategorii Book & Editorial Illustration v soutěži European Design Awards 2020, byl nominován na cenu ICOM Independent Comic Award 2020 a byl zařazen do American Illustration Annual 38 (AI-AP).

zjistit více
Why choose Us?

Digital Guide:
grafický dokument

Průvodce v českém a německém jazyce tě provede výstavou „I když mě pravda zničí“ o životě pallotinského kněze Richarda Henkese, který zemřel v únoru 1945 v koncentračním táboře Dachau.

zjistit více
Why choose Us?

Výstava:
Grafický dokument

Výstava „I když mě pravda zničí“ ukazuje obrazy ze stejnojmenné publikace a je věnována životu mučedníka z Dachau.

zjistit více
Why choose Us?

Horst Sakulowski: „Relikvie“

„Relikvie“ je název obrazu Horsta Sakulowskiho k blahoslavenému Richardu Henkesovi. Symbolický pamětní list pro vězně číslo 49642.

zjistit více
Why choose Us?

Beate Heinen:
"Richard Henkes"

Umělkyně Beate Heinenová vytvořila v roce 1995 pozoruhodný portrét kněze, mučedníka. Tento „obraz života“ Richarda Henkese je dnes k vidění v mnoha klášterech pallotinů na celém světě. Originál se nachází ve Vallendar.

zjistit více

Projekt „HALTUNG heute“ (POZOR dnes)

Vybojováno

Hrajte o Richardu Henkesovi

Mehr Leben entdecken

Výstava o vnitřním postoji a hodnotách

Projekt „HALTUNG heute“ (POZOR dnes) by chtěl prostřednictvím hry „Vybojováno“ předložit podněty k zamyšlení a impulsy k uvědomění si vlastních postojů, hodnot a některých charakterových rysů.

www.haltung-heute.de/cz